تهران-شهرک قدس- فاز 6- خیابان ایوانک غربی- خیابان گل افشان جنوبی
 
 
88563929
88563685
88563681

88563700
 

1469744881

 
farzanegane7m2@gmail.com
 
نقشه سایت