مشاوره بالینی
     
.
پیام انگیزشی

آموزش سرگروه همیار مشاور در جلسه توانمندسازی
     
مدیتیشن
     
.
     
حال خوب
     
   
اضطراب و نگرانی
   
   
   
  منشور اخلاقی همیار مشاور  
   
   
   
  روز شمار هفته سلامت روان  
   
  معرفی کتاب  
 
 
کتاب دختران نوجوان اثر کریستین نورتراپ، به آموزش دختران از جسم و روح‌شان را پرداخته‌است. این‌که چگونه از اعتیاد و خطرهایی که زندگی آن‌ها را تهدید می‌کند دوری کنند، به دنیای واقعی قدم نهند، با مشکلات آن برخورد و در این رویارویی پایه‌های اعتماد به نفس خود را تقویت کنند.کریستین نورتراپ (Christiane Northrup) در کتاب «دخترتان تا 14 سالگی» در مورد مرحلهٔ اول رشد دختر، از نوزادی تا 7 سالگی (اتاق اول) و مرحلهٔ دوم رشد دختر از 7 سالگی تا 14 سالگی (اتاق دوم) به طور مفصل بحث کرده است. کتاب دختران نوجوان (Mother daughter wisdom) به بررسی اتاق سوم پرداخته است یعنی ادامه مرحلهٔ رشد در دوران بلوغ و زمانی که نه تنها جسم دختر بلکه مغز و هیجانات او نیز دست‌خوش تغییر می‌گردد.دختر در گذر از نوجوانی به بزرگسالی، می‌آموزد چطور مستقل بیندیشد، مسئولیت رفتارهایش را به عهده بگیرد، فعالیت‌هایی معنادار برای خود برنامه‌ریزی کند و ما با این‌که دوست داریم دخترمان را از پیامدهای منفی انتخاب‌ها و اعمالش مصون نگاه داریم باید به او اجازه دهیم خودش تصمیم بگیرد و در عین حال به او یادآور می‌شویم همواره برای کمک در کنارش هستیم.
 
 
   
  برگزاری تست سلامت روان پایه دهم 13 آبان  
   
نقشه سایت