خدمات و برنامه های پژوهشی  
 
دفترچه پژوهشی سال تحصیلی400-99
 • - ارائه آموزش های تئوریک مربوط به رشته های پژوهشی(مبانی و اصول موضوع، روش های کار، رشته های تحصیلی مرتبط با موضوع)
 • - ارائه آموزش های نرم افزاری(نرم افزار های شبیه سازی) وانجام آزمایشات مرتبط با موضوع
 • - تهیه و تامین کلیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز به منظور ساخت دست سازه ها ی دانش آموزان
 • - ارائه آموزش های عملی و همچنینساخت وسایل و  دست سازه هادر کارگاه ها و دوره های پژوهشی
 • - نمایش فیلم ها و کلیپ های آموزشی مرتبط با کارگاه ها و دوره های پژوهشی
 • - ارائه بسته های آموزشی – پژوهشی به دانش آموزان
 • - برگزاری جشنواره پژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای دانش اموزان (کارسوق پژوهشی) در پایان دوره های پژوهشی در اسفندماه
 • - استفاده از آزمایشگاه های شیمی ، فیزیک و زیست موجود در دبیرستان
 • - استفاده از سایت کلمیوتری و کتابخانه دبیرستان 
 • - بازدید از دانشگاه ها و مراکز علمی سطح شهر تهران
 • - برگزاری جلسات بحث و گفتگو و هم اندیشی درباره مسائل مهم  و کلیدی در جامعه
 
 
 
     
 
نقشه سایت