باشگاه المپیادهای علمی  
     
 
معرفی باشگاه المپیادهای علمی  

به نام خدا

مقدمه :

تاثیرگذاری دانش آموزان به عنوان نیروهای بالقوه علمی و آینده سازان کشور بر کسی پوشیده نیست ؛ لذا شناسایی، پرورش و هدایت آنها می تواند تضمین کننده آینده علمی کشور باشد. از طرفی با توجه به «قوانین حذف کنکور » و « افزایش تاثیر سوابق تحصیلی دانش آموزان برای ورود آنها به مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها » المپیادهای علمی( به عنوان یکی از بزرگترین تورنمنت های علمی در داخل و خارج از کشور ) روشی مناسب برای افزایش سطح علمی دانش آموزان در مدارس بوده که نقش تعیین کننده ای در سوابق تحصیلی آنان دارد و به همین دلیل از سوی آموزش و پرورش، مدارس، اولیاء و دانش آموزان مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است.

 

 

 

 

گروه های آموزشی دپارتمان المپیادهای علمی :

ریاضی ،کامپیوتر ، فیزیک ، شیمی ، زیست ،ادبی

 

سطوح دوره المپیادهای علمی

دوره های المپیاد در 3 سطح ، تعریف می شود که دانش آموزان پس از گذراندن سطوح مختلف قادر خواهند بود به اهداف مورد انتظار مجموعه دست یابند به طوری که دانش آموزان مستعد سال اول و دوم پس گذراندن یک دوره ی سه مرحله ای طبق برنامه تعریف شده به توانمندی کسب مدال کشوری در رشته های مختلف خواهند رسید. در این طرح جایگاه پایه های تحصیلی مختلف تعریف شده است و اهداف مورد انتظار از هر پایه نیز متفاوت و متناسب با ویژگی های آن می باشد.

سطح 1 : مقدماتی

اهداف :

 • یادگیری عمیق تر مباحث درسی
 • آماده سازی زمینه های تفکر انتزاعی و ریاضی
 •  فراگیری روشهای تحليل مسائل المپیاد و هنر حل مسئله
 • فراگیری مباحث المپیادی در سطح متوسط
 • پتانسيل موفقيت در آزمون مرحله اول المپياد های علمی

 

سطح 2 : پیشرفته

اهداف : (علاوه بر تحقق اهداف سطح مقدماتی)

 • تسلط کامل بر مباحث کتب درسی در سطح پيشرفته
 • فراگیری عمیق تر مباحث المپیاد و روشهای حل مسئله
 • قبولی در آزمون مرحله اول المپیادهای علمی
 • پتانسيل موفقيت در آزمون مرحله دوم المپياد های علمی

 

سطح 3 : حرفه ای

اهداف : (علاوه بر تحقق اهداف سطح مقدماتی و پیشرفته )

 •   تسلط کامل بر مباحث المپياد و حل مسائل المپیادی
 •   قبولی در مرحله اول المپیادهای علمی
 • قبولی در مرحله دوم المپیادهای علمی و راهیابی به باشگاه دانش پژوهان جوان
 • کسب مدال های کشوری در رشته های مختلف و عضويت در بنياد ملی نخبگان
 • پتانسيل حضور در عرصه های جهانی المپيادهای علمی