باشگاه المپیادهای علمی  
     
 
خدمات و برنامه های المپیادی  

خدمات باشگاه المپیادهای علمی:

 

* راه اندازی باشگاه المپیاد در مدرسه ( در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته ) با برنامه ریزی جامع سالانه و ارائه تقویم اجرایی المپیاد

* برگزاری همایش های تخصصی آشنایی  با المپيادهای علمی و رشته های مختلف آن

*  برگزاری دوره های تخصصی در رشته های مختلف المپیاد ویژه مرحله اول و دوم به منظور آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در آزمون های المپیاد کشوری

*  برگزاری آزمون های جامع المپیاد در پایان هر ترم

*  حضور نماینده فعال معاونت المپیاد در مدت برگزاری دوره ها با هدف نظارت بر فعالیت آموزشی اساتید، تعیین نماینده آموزشی هر رشته از بین دانش آموزان، ارائه گزارشات مدیریتی به صورت مستمر به منظور ارتقای سطح کیفی دوره ها

* ارائه بسته های آموزشی (درسنامه، مجموعه سئوالات، کتب و منابع آموزشی)

*  برگزاری اردوی مطالعاتی، اردوی نوروزی و دوره های کوتاه مدت جمع بندی مباحث المپياد

 *  برگزاری آزمون های شبیه سازی المپیاد ویژه مرحله اول و دوم در سطح کشور

*  برگزاری کارگاه های تحلیل و بررسی سئوالات آزمون های مرحله اول و دوم المپیادهای علمی

* پشتیبانی آموزشی شامل مشاوره، برنامه ریزی و ارائه ی طرح مطالعاتی به دانش آموزان