کالج های علمی - پژوهشی
 
افتخارات
 
 

اخبار

جلسات هماهنگی و برنامه ریزی کارگاه علوم رستا 19آبان 98

لیست رشته های پژوهشی دانش آموزان پایه دهم سال تحصیلی 99-98

برگزاری اولین کارگاه علوم رستا (97/8/7)

گزارش دومین جلسه کارگاه علوم رستا(97/8/21)

مسئولین کلی کارگاه علوم خانم ها هانیه کاشفی، ستایش ملکی  ( با رای گیری دانش آموزان )انتخاب شدند و اولین جلسه با حضور آنها و مسئولین پژوهش انجام گردید و در مورد برنامه کلی کارگاه صحبت گردید .......

 
 

افتخارات 

 
 

 
 
همایش معرفی رشته های پژوهشی پایه دهم (4 مهر ماه 98 )
 
 

هفتمین کارگاه علوم رستا سال تحصیلی 98-97