توسعه پایدار  

 

 

 

 

 

به زبان خیلی ساده توسعه پایدار یعنی این که در یک جامعه هر روز کیک اقتصادی بزرگ تر بشود، یعنی مردم مرفه تر زندگی کنند اما با چند شرط: اول باید منابع ثروت "عادلانه" تقسیم شوند، یعنی همه به یک اندازه شانس این را داشته باشند که از بزرگ شدن کیک اقتصادی بهره مند باشند، دوم این که این رشد اقتصادی به «بافت طبیعی» و همین طور به «بافت فرهنگی» آسیب نرساند، و سوم این که این تعادل بین رشد اقتصادی و حفظ بافت های طبیعی و فرهنگی بتواند برای مدت زمان قابل قبولی حفظ شود. این چالش دشوار و  بسیار پیچیده ای است که امروز همه جوامع با آن روبرو هستند. این چالش زمانی سخت تر می شود که به آهنگ رشد جمعیت انسان ها نگاه کنیم و همزمان به یاد داشته باشیم که منابع زمین بسیار محدود هستند.

در این دوره کلاس ها من تلاش میشود این موضوع را به بچه یاد بدهیم که چطور می شود در هر رشته ای تحصیل کرد و همزمان به موضوع «توسعه پایدار» فکر کرد و درباره اش پژوهش کرد. حتی این که یاد بگیرند مفهوم «توسعه پایدار» را می توانند در زندگی شخصی شان هم استفاده کنند.