شیمی  
شیمی یکی از دانش‌های بنیادین است که به مطالعه و بررسی ساختار، خواص، ترکیبات، و دگرگونی ماده می‌پردازددر این پژوهش دانش آموزان گروهبندی شدند و عنوان پروژه ها مشخص شد و شروع به نوشتن پروپوزال خود کردند.