اخبار و اطلاعیه ها  
 
«جشنواره غذا به مناسبت هفته پژوهش»
97/09/17
 
 
 
 
 
 
شرکت در سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی / سالن اجلاس سران 97/9/8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گزارش دومین جلسه کارگاه علوم رستا 97/8/21
 
 

مسئولین کلی کارگاه علوم خانم ها هانیه کاشفی، ستایش ملکی  ( با رای گیری دانش آموزان )انتخاب شدند و اولین جلسه با حضور آنها و مسئولین پژوهش انجام گردید و در مورد برنامه کلی کارگاه صحبت گردید .

 

 1. تاریخ پیشنهادی کارگاه  16 اسفند ( اسفند ماه حتما برگزار گردد)
 2. سرگروه بخش طراحی کارگاه : رومینا صالحی آرام

طراحی بخش لگو/ پوستر/ دعوت نامه/ تندیس/ کارت پرسنلی/ پیکسل/ پوستر علمی

 1. سرگروه بخش مالی: فرانه فرشید
 2. سرگروه بخش کافه : مینا رحمتی
 3. سرگروه بخش مستند سازی: طوبی الهه یاری

عکاسی و ساخت کلیپ

 1. سرگروه بخش ادبی: یگانه محمدی

متن سوگندنامه/ تقدیرنامه/ دعوت نامه

 1. سرگروه بخش فضا سازی: رها محسنی ، فرانه فرشید
 2. مسئولین برگزاری افتتاحیه و اختتامیه: هانیه کاشفی، ستایش ملکی

برنامه پیشنهادی افتتاحیه خود را به پژوهش تحویل دهند.

 1. سرگروه بخش علمی: از هر پژوهش یک نفر مسئول جمع آوری مستندات گردد.
 2. سرگروه لیدرها : بهار صادقی
 3. سرگروه انتظامات: نیوشا امانی
 4. سرود کارگاه: لبریز 
 
 
 
 
 
 
 
برگزاری اولین جلسه کارگاه علوم رستا  97/8/7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
همایش معرفی رشته های پژوهشی 97/5/22
 
 
معرفی رشته بیوشیمی
 
 
معرفی رشته مکاسیستم
 
 
 
 
 
معرفی طراحی صنعتی
 
 
 
 
معرفی هوافضا
 
 
 
 
معرفی iypt
 
 
 
 
 
 
کارسوق نجات تخم مرغ 97/5/15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارسوق رولینگ بال  97/5/8