باشگاه المپیادهای علمی  
     
 
اساتید و هیئت علمی  

اساتید باشگاه المپياد :

اساتید باشگاه المپياد، همگی از مدال آوران کشوری و جهانی المپیادهای علمی سالهای گذشته، مؤلفین کتب مرجع المپیادهای علمی، از مدرسین مدارس برتر تهران و از دانشجویان دانشگاه های برتر تهران (صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران) می باشند.

  • دارندگان مدال جهانی المپیادهای علمی در سال های مختلف
  • دارندگان مدال کشوری المپیادهای علمی در سال های مختلف
  • مدرس در باشگاه دانش پژوهان جوان
  • طراح سئوالات آزمون های المپیاد های کشوری و آزمون های شبیه سازی المپیادهای علمی
  • فارغ التحصیل یا دانشجو در رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی در دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی اميرکبير، تهران و ديگر دانشگاه های معتبر تهران
  • مؤلف کتب و درسنامه در رشته های مختلف المپیاد
  • تدریس در رشته های مختلف المپیادی در سال های متوالی در مدارس معتبر کشور (انرژی اتمی - سمپاد (علامه حلی ها و فرزانگان ها) - علامه طباطبایی ها -  سلام ها و مفید و ... )